1/6

יער שחריה תכנית אב

טקסט

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר, דפנה קושניר

מזמין | קבוצת יובלים 
מקום | קריית נורדאו, נתניה
שטח | כ-25 דונם 
שותפים לעשיה| אלונים-גורביץ׳ אדריכלים, בר-לוי-דיין אדריכלים, וקסמן-גוברין גבע ניהול פרויקטים