1/8

תב״ע התחדשות עירונית אח״י דקר 

מתחם התחדשות עירונית, הבנוי היום מרחובות ללא מוצע, בעיית נגישות ומיעוט שטחים פתוחים. תכנון מחודש של מערך הרחובות, הכולל שבילי אופניים תוכננו כך שיצרו המשכיות ויחברו את המתחם אל השכונה שסביבו. עיבוי בינוי סביב לשצ״פ לינארי צפון-דרום, הוספת חזיתות מסחריות ברחובות העירוניים, הוספת שבילים, מעברים ושטחים פתוחים, יצרו רצף והמשכיות להולכי רגל ומגוון שטחים פתוחים לשימושים שונים. 

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר, מעיין אליאב

מזמין | יזם פרטי 
מקום | שכונת נווה שרת, תל אביב
שטח | 50 דונם 
שותפים לעשייה | טיטו אומן אדריכלים, ארץ ניהול ותיאום פרויקטים