1/3

תמ״ל 1038 גני אז״ר 

שכונת גני אז״ר מתוכננת בין כפר אז״ר לכביש 4 ותוכננה תוך מחשבה עדכנית של עירוב שימושים של מגורים, תעסוקה ומסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים. התכנון העירוני והנופי בפרויקט התייחס למערך הרחובות, השטחים הפתוחים והצירים הירוקים סביב, לצורך יצירת מרחב עירוני פעיל. תכנון הגבהים וניהול מי הנגר התבסס על תכנון הגבהים התחשב בגבהים הקיימים ונעשה מאמץ להיצמד אל המצב הקיים ככל שניתן, כולל התחשבות בעצים קיימים וצירי ניקוז, לצורך השהייה והחדרת מי נגר, לאורך נחל כופר, בערוצי הזרימה המשניים ובפארק הלינארי, אשר יוכל להשהות את מי הנגר שיגיעו מכפר אז״ר. וכתוצאה מההתחשבות בגבהים הקיימים נוצר איזון בין עבודות המילוי והחפירה בשכונה. התכנון כלל שדרה עירונית מסחרית, שיוצרת את המרחב הדומיננטי בשכונה וממנו נפרסים מזרח-מערב שדרה נוספת, רחובות ושצ״פים.

 

צוות תכנון | בר וולקוביץ'-אמיר

מזמין | רמ״י 
מקום | שכונת גני אז״ר, רמת-גן
שטח | 350 דונם 
שותפים לעשייה | לרמן אדריכלים, וקסמן-גוברין-גבע ניהול פרויקט