1/3

תכנית מתאר כוללנית חבל מודיעין

תכנית מתאר כוללנית לחבל מודיעין, המתאפיין בנופי ישובים חקלאיים וכפריים, מוקפים גידולים חקלאיים מסוגים שונים, בהם עוברים מספר נחלים. בשטח קיימים אתרים ארכאולוגיים ואתרי נוף ומורשת רבים, שהם חלק מהסיפור היחודי של המקום. הנוף הכפרי מבותר ע"י תשתיות ארציות ומקומיות - כבישים, מסילות רכבת, מחלפים, שדה תעופה, מסדרון חשמל, מחצבות ועוד. מיקומו בשולי מטרופולין גוש דן מביא עימו לחצי פיתוח רבים, המאיימים על צביונו המיוחד, התרומה הנופית והסביבתית שלו והיותו חולייה חיונית במסדרון האקולוגי הארצי.

מזמין | החברה הכלכלית חבל מודיעין
מקום | חבל מודיעין
שטח | 135,000 דונם 
שותפים לעשיה | פייטלסון-שילה-יעקובסון אדריכלים ומתכנני ערים