1/2

מרכז אוולין לייפר לשחייה ואימון

המתחם כולל סדרה של בריכות - בריכה חצי אולימפית, בריכות שחייה לילדים ופעוטות, בריכת טיפולית, ומתקני ספורט. הפיתוח הנופי יוצר התחברות למרכז הישוב, באמצעות תכנון כיכר עירונית קטנה שתשמש כרחבת כניסה מזמינה להמתנה או משחק. חצר הבריכה תוכננה כאמפי נופי פתוח, הפונה אל רחבה רב תכליתית, שבאירועים תאפשר התכנסות של כל תושבי הישוב. לאורך מרבית ימות השנה, גבעה מדושאת, משולבת מדרגות ישיבה, תאפשר אזור שהייה ובילוי לבאי המתחם. פיתוח 'נחל אכזב' שולב על מנת לאפשר איסוף מי נגר בעת הצורך. במסגרת התכנון נעשה מאמץ בתכנון הגבהים והפיתוח לשמר את העצים הבוגרים הקיימים, אשר נופם וצילם, חשוב ומשמעותי מאוד למיקרו אקלים וכן ליצירת החלל.

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר

ליווי ביצוע | נתי בר זוהר

מזמין | מועצה אזורית ערבה תיכונה, הקרן היהודית העולמית

מקום | ספיר, ערבה תיכונה

שטח | 2.5 דונם

שותפים לעשייה | זית לב אדריכלים