top of page

האצ"ל בן אליעזר

בפינת הרחובות האצ״ל-בן אליעזר היה אזור מגודר שלא היה בשימוש, בין מרכז קהילתי לבית ספר, אשר זוהה על ידי צוות העיריה כמרחב בעל פוטנציאל לפיתוח. בשל מיקום המרחב באופן אסטרטגי הפונה אל הצומת והעצים רחבי הצמרת שהיו נטועים בו במפלס הפיתוח הקיים, כלל הפיתוח מדרגות ישיבה המתרוממות מעל שורשי העצים, באופן שאינו פוגע בהם ויוצר אזר ישיבה מוצל ותצפית עירונית מעניינת. 

 

מזמין | עיריית רמת-גן

מקום | פינת הרחובות האצ״ל-בן אליעזר

צילום | יואב פלד

צוות תכנון | בר וולקוביץ׳ אמיר, נועה וייסהוף

bottom of page