1/1

יעקובסון בר יוחאי

טקסט

 

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר

מזמין | עיריית רמת גן

מקום | הכניסה לרמת שיקמה, רמת גן

שטח | 4 דונם

פרסום | ׳כשמפסיקים להזניח משפרים את העיר: שיפוץ כיכר הרב פרדס ברמת גן׳, מיכאל יעקובסון, Xnet

צילום | יואב פלד