top of page

גינת יעקובסון בר-יוחאי

שתי גינות שכונתיות ותיקות, אשר בניהן מפריד מתחם גני ילדים הצריכו תכנון מחדש על מנת לתת מענה לצרכי ילדי השכונה. אחת הגינות הקרויה על שם מורה לספורט ותיק הוסבה לגינת ספורט, אשר תוכננה באופן ייחודי, אשר כלל רצפתה צופתה גומי ומתקני המשחק בה תוכננו לפי אזורים שונים, במפלסי הגן. והגינה השניה, זכתה למתקני משחק חדשים, חידוש המדשאה והוספת מקומות ישיבה. ואילו השביל המחבר בניהן הוסב לגינה קהילתית, לשימוש גני הילדים ובאופן שפתוח לציבור. התכנון התייחס בין השאר למשאלות ילדי הגן, אשר תהליך שיתוף ציבור מיוחד נערך ביוזמת  החברה להגנת הטבע בהשתתפותם.

 

מזמין | עיריית רמת-גן

מקום | גינת יעקובסון וגינת בר יוחאי

שטח | 2.5 דונם

צילום | יואב פלד

צוות תכנון | בר וולקוביץ׳ אמיר, אור אריאב

bottom of page