top of page

מסילת ישרים

מסילת ישרים הינו הרחוב הראשי של שכונת שפירא, אשר בעבר היה פעיל ושוקק ובעקבות תהליכים עירוניים, וכן התווית שביל אפניים לכל אורכו (שכלל ביטול חניות), הפעילות בו נחלשה והשתנתה. לאחר לימוד מעמיק של הנושא החליטה העיריה לבטל את שביל האפניים והעביר את המרחב להולכי הרגל, לטובת מעבר ושהייה. הרצון לשתף את הציבור בתהליך כלל מפגש שיתוף ציבור ייחודי, שהובילו סטודיו אואה, שהתקיים בדוכני רחוב וכלל השתתפות של כ-100 משתתפים וכן ליווי של ועד השכונה, אשר אף השתתפו בבחירת הקונספט לאמנות הרחוב.התכנון כולו נעשה באופן טקטי על בסיס שביל האפניים המבוטל בלבד וכלל צביעת אמנות רחוב על גביו, שחלקה נעשה בשיתוף הציבור בביצוע וכן אלמנטי הצללה וישיבה מגוונים ונטיעה של עשרות עצים לאורך הרחוב. מטרת הפרויקט  הינה להשיב לרחוב מסילת ישרים את חיי הרחוב שלו ולהוות בסיס להתחדשות עירונית עתידית.

 

מזמין | עיריית תל אביב-יפו

מקום | שכונת שפירא

אורך | 500 מ׳

צילום | יואב פלד

צוות תכנון | רועי צברי

bottom of page