top of page

מרכז קהילתי שפירא

פרויקט מרכז קהילתי שפירא החל כטיפול בנושא ניהול מי הנגר במתחם, בעקבות סדנא ׳חוסן׳ בינלאומית שנערכה במרכז ועסקה בין השאר בנושא ההצפות בכניסה למבנה המרכז. אך מכיוון שהטיפול בנושא הנגר, היווה כבר הזדמנות לתכנון המרחב כולו, על מנת להתאימו לצרכי המרכז, התקבל אישור להרחבת העבודה. כך שהתכנון כלל פיתוח כל מרחב הכניסה של המרכז הקהילתי, חיבורו אל גן המשחקים הסמוך, יצירת מרחב לקיום ארועים (כדוגמת פסטיבל אביב), אלמנטי הצללה, פיתוח מדרגות ישיבה ורסטיליות אשר יוכלו לשמש גם את המבקרים במרכז בחיי היום-יום וזאת בנוסף לניהול מי הנגר באתר. העבודה על הפרויקט היתה בשיתוף פעולה מפרה עם סטודיו אואה, אשר יחדיו עיצבנו שפה ייחודית למתחם, שאותר ב׳תכשיטי׳ ישיבה ייחודיים הבולטים על רקע הדק בצהוב עז. 

 

מזמין | מנהל קהילה, עיריית תל אביב-יפו

מקום | שכונת שפירא

שטח | 1 דונם

צילום | יואב פלד

צוות תכנון | רועי צברי

שותפים לתכנון | סטודיו אואה

bottom of page