top of page

פארק התחנה

פארק התחנה הינו מתחם היסטורי, אשר כולל את תחנה הרכבת שחיברה בין יפו לירושלים, מאוחר יותר שימשה כבסיס צבאי ולפני למעלה מעשור נפתחה לציבור כמתחם בילוי ומסחר וכלל שימור של המבנים, מבלי לחבר אותו למרקם העירוני. המתחם לא הצליח כמצופה ועבר לניהול חברת אתרים, אשר התוו חזו חדש עם חברת build, להפיכתו ממתחם ל׳פארק התחנה׳. התכנון כלל פתיחת חיבורים של המתחם אל העיר, פירוק ריצופים והוספת צמחיה ונטיעות, הוספת אזורי ישיבה מגוונים, פיתוח אזור פסי הרכבת כ׳טבע עירוני׳ ופיתוח דק מוגבה, אשר מתחבר למפלס קרון הרכבת הסמוך וממנו תצפית אל חוף הים הסמוך. המתחם משמש בימים אלה להופעות ופעילות עירוניות וחוזר בהדרגה להיות חלק מהחיים העירוניים.

 

מזמין | אתרים

מקום | פארק התחנה תל אביב-יפו

שטח | 20 דונם

צילום | יואב פלד

צוות תכנון | בר וולקוביץ׳-אמיר, יעל הדר, רועי צברי

bottom of page