top of page

פארק המסילה רחובות

פארק המסילה הינו פארק לינארי אשר מתוכנן מחוות כספי במזרח ועד לתל שלף במערב, ועובר במרכז העיר רחובות. תכנון הפארק יצור חוויה רציפה, המאפשרת הליכה ברגל ורכיבת אופניים, במרחב טבע עירוני, אשר לאורכו מזדמנות חוויות והרפתקאות מעשירות ומלמדות, המבוססות על ייחודה של רחובות.

הפארק מחבר בין תחנת הרכבת של רחובות לתחנת הרכבת המתוכננת כ- 2 ק״מ. מערבית לה ויאפשר יוממות אל הרכבת ברגל ובאפניים. הפארק אשר מלווה ברובו את פסי הרכבת, אשר כיום חוצצים בין צפון לדרום העיר, יסייע בחיבור בין השכונות והמוקדים ויאפשר צמיחה חברתית, קהילתית וכלכלית סביבו. 

 

מזמין | ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ

מקום | רחובות

שטח | 107 דונם

צוות התכנון | טלי וקסלר, בר וולקוביץ אמיר, דנה חרון יובל שיבולת

bottom of page