top of page

רחוב מסילת ישרים

גישה תכנונית יוצאת דופן של ׳עירוניות טקטית׳- כלומר שילוב אלמנטים זמניים שמיועדים לטווח הקצר, שיתרמו לשינוי האווירה ואופן השימוש ברחוב מסילת ישרים- רחובה הראשי של שכונת שפירא בת''א. התכנון כולל פיילוט לביטול שביל האופניים הקיים והוספת שטחו למדרכה הקיימת, תוך שילוב אלמנטי ישיבה יחודיים, סביבות משחק ,הוספת עצים, הצללה, צמחייה וצבע לרחוב, זאת במטרה לקדם את מימוש הפוטנציאל שלו כרחוב מסחרי חי ושוקק. בתחילתו של התכנון נערך אירוע ''חוכמת המונים'' בו הונחו דוכני משחק משתף במרכז הרחוב- שאפשרו לעוברים והשבים להציע, לשתף, לספר ולהביע את עמדותיהם כלפי תפקוד הרחוב. הידע שנאסף סייע בהבנת הצרכים והרצונות, וכך בדיוק התכנון.

מטרתו של התכנון קצר הטווח הוא בין היתר לייצר בסיס מידע והבנה שיאפשרו תכנון ארוך טווח לשכונה כולה- עבור הקהילה הקיימת.

צוות תכנון | רועי צברי ונתי בר זוהר

מזמין | עיריית תל אביב-יפו

מקום | רחוב מסילת ישרים- שפירא, ת''א

שותפים לעשייה | סטודיו אואה

צילום | סטודיו אואה

bottom of page