top of page

שכונת אכזיב נהריה

מתחם מגורים איכותי בזיקה לחוף הים, ייחודו של הפרויקט בכך שכל הבנייה הרוויה תוכננה כמקשה אחת, מה שאיפשר את תכנון מערך השטחים הפתוחים הפרטיים כרצף של תנועה ומגוון פעילויות וחוויות להולכי רגל ורוכבי אופניים. הריצוף, הצמחייה ומערכת השבילים תוכננו בהשראת גדודיות החוף. הצמחייה מתאימה לקרבה של קו ראשון ושני לים, אוספת ומשהה מי נגר ויוצאת המשך לסביבה החופית הסמוכה. פרטים ייחודיים עוצבו עבור הפרויקט כגון פופי בטון, ספסל-בר ופרגולה.

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר, מעיין אליאב

מזמין | אלקטרה השקעות וצמח המרמן

מקום | נהריה

שטח | 77 דונם

שותפים לעשיה | אדר׳ רני זיס, פיק אדריכלים

צילום | יואב פלד

bottom of page