© משרד נחלת הכלל | תכנון המרחב הציבורי של כולם

1/7

מרכז המבקרים אגמון החולה ומתחם המבואה

  • Grey Facebook Icon