top of page

שדרות ויצ״ו

השדרה המרכזית של רמת שקמה, המקשרת בין הגן הלאומי והספארי ממזרח לדרך הטייסים ממערב, ורכבת ממקטעים שונים בעלי אופי שונה. המקטע אותו התבקשנו לחדש כלל פיתוח שהתיישן, אך גם מקלט המשמש את הקהילה ושפע של אקליפטוסים, ועל כן, מטרת התכנון המרכזית הייתה להפוך את הפינה העזובה הזו למקום שהייה ומפגש לאורך השדרה. הפיתוח המחודש כלל יצירת רחבה מרוצפת עיגולים, סביב לאחד מעצי האקליפטוס הוותיקים וספסל קשתי העוטף אותה. המקלט ואלמנטי הבטון הבולטים בשטח אוירו בציורי קיר באופי שדרת האקליפטוסים וניחוח של פעם ובמות עץ נשזרו סביבם במטרה ליצור מקום ישיבה לא פורמליים ורחבת משחק קטנה, במטרה להזמין תושבים במגוון גילאים להנאה מהמרחב.

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר

ליווי ביצוע | נתי בר זוהר

מזמין | עיריית רמת-גן 
מקום | רמת שקמה, רמת גן
שטח | 1 דונם 
צילום | יואב פלד

bottom of page