top of page

גן כיכר הרב פרדס

מקום צנוע, בפינה קטנה של עיר, שילוב מיוחד בין כיכר עירונית לגן קטן, עטופה כבישים. קבוצה של קשישים יושבת בפינה קבועה ועוקבת אחרי ההתרחשויות. מבנה הכיכר, אשר תוכננה במקור על ידי משרד מילר-בלום אדריכלות נוף, השתמר בצורה טובה וזיהינו בה מרכיבים ראויים לשימור – ריצוף, קירות כורכר ובזלת, העצים כמובן ובריכת הנוי. אך, במבט ביקורתי על החלל העירוני בלט כי ריהוט הרחוב התבלה, עם מיעוט משתמשים.

בתכנון העדכני נוצקו תכנים חדשים לכיכר - פסל-משחק כדורי ומהווה מוקד חדש, בר בהיקף אחד מקירות הכורכר, הינו תוספת של אלמנט ישיבה עדכני, ומושך בפרט צעירים ל'משקה על הבר' בשעות הערב ותאורת משחק הוסיפה רובד נוסף של פעילות באמצעות הקרנת אור.

האתגר של חידוש המרחב הציבורי יצר מרחב מזמין, למגוון משתמשים, בשעות פעילות ארוכות יותר ומזמין חיים עירוניים.

 

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר

מזמין | עיריית רמת גן

מקום | הכניסה לרמת שיקמה, רמת גן

שטח | 4 דונם

פרסום | ׳כשמפסיקים להזניח משפרים את העיר: שיפוץ כיכר הרב פרדס ברמת גן׳, מיכאל יעקובסון, Xnet

צילום | יואב פלד

bottom of page