top of page

תחרות גן ילדות נשכחת 

גן ׳ילדות נשכחת׳ תוכנן ברוחן סל סביבות המשחק של פעם. הביקור בגן יעלה חיוך נוסטלגי על שפי ההורים ויזמין את הילדים להרפתקה ומסקרנת. 
׳פעם כשהייתי ילדה, לא היו גני משחקים מלאי מתקנים מתוחכמים, צבעוניים ובכל זאת, היינו ממלאים ימים שלמים בחוויות מסעירות שליקטנו ברחבי ה״שכונה״׳.
תמצית הקסם של משחקי הילדים גלום ביכולת להפוך מדרכה תמימה למשחק ׳מדרכות׳ סוער. של משחק חמש אבנים שלוקטו בשדה. של ריצה מטורפת ברחבי השכונה בעקבות סימני דרך של הקבוצה היריבה. הצחוקים כשהשתבש המסר ׳בטלפון שבור והתרגשות כשקיבלת משימה מעניינת ב׳אמת או חובה׳.

 

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר

מזמין | מועצה מקומית סביון 
מקום | סביון
שטח | 15 דונם 

bottom of page