top of page

תחרות Urban Ring

- עלייה לשלב הגמר בתחרות -

מטרת התחרות הינה מחשבה מחדש על מרחב שכיום איננו בשימוש ובתכנון מחודש יוכל לשמש

מרחב ציבורי רב תכליתי שמתפקד מסביב לשעון ופונה לקהל יעד רחב. מקום המורכב ממגוון רחב של חללים איכותיים ושונים לשהייה, משחק, פעילות ספורטיבית, מפגשים, אירועים מיוחדים, אומנות ועוד.

התכנון מציע מענה משולב לאדריכלות והפיתוח הנופי וזאת על ידי יצירת מרחב שבנוי כמו טבעת מביוס, הכל מחובר ומקושר, הירוק משולב בבנוי והבנוי משולב בירוק.

 

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר

מקום | לא ניתן לפרסום

שטח | 7 דונם 

שותפים לעשייה | אדר׳ עינב זיו, ארי ברוק הדמיות, Movie Makers הפקת סרטים

צילום רחפן | אור אדר

bottom of page