top of page

ותמ״ל התחדשות עירונית גבעת שמואל 

התכנית כוללת שלושה מתחמים, ממערב למזרח: 
- מתחם גיורא | מתחם התחדשות עירונית של מגורים, בשילוב מסחר ומבני ציבור, עם ציר לינארי מזרח מערב שקושר סדרה של גנים פנימיים, עם מגוון שימושים 
- המתחם האזרחי | מתחם שמטרתו לייצר לב עירוני פעיל לגבעת שמואל ומבוסס על עירוב שימושים - מבני ציבור, כיכר עירונית, תעסוקה, מסחר ומגורים ביניהם מחברים סדרה של מעברים מרחבים ציבוריים
- מתחם הנשיא מזרח | הינו מתחם מגורים מתוכנן, אשר מדרום לו מתוכננת שדרה עירונית, שתחצוץ בין הבינוי החדש לבינוי צמוד הקרקע הקיים מדרום ויאפשר מעבר מזמין ופעיל לאורך השדרה ממזרח למערב ובכל יצור קישוריות לסביבה הקרובה

 

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר, נועה וייסהוף

מזמין | עיריית גבעת שמואל 
מקום | צפון גבעת שמואל
שטח | 200 דונם 
שותפים לעשייה | פרחי-צפריר אדריכלים, וקסמן-גוברין-גבע ניהול פרויקט

bottom of page