top of page

מקומות התייחסות

התרגיל הזה עוזר ללמוד על הטעם האסתטי של הלקוח באופן מנותק מפרויקט ומקום ספציפי. לתרגיל מספר גרסאות שונות שאפשר לבחור מהן בהתאם לאופי הלקוח והפרויקט

מקומות התייחסות-04.jpg

גרסה א' - כחלק מסדנה: הכינו מראש דימויים מודפסים של פרויקטים בסגנונות שונים והדביקו אותם על הקירות בחדר

01

חלקו למשתתפים פתקיות דביקות (post-it) והזמינו אותם לשוטט בחדר ולהדביק על כל פרויקט שהם אוהבים דף ובו תיאור קצר שמתאר מה הם אהבו בפרויקט

02

גרסה ב' - שיעורי בית: הכינו מצגת ובה דימויים של פרויקטים שונים ושילחו אותה ללקוח על מנת שיגיב לגבי מה אהב ולא אהב בכל פרוייקט

03

גרסה ג' - שיעורי בית למתקדמים: הכינו מצגת ובה שאלות מנחות ללקוח. למשל: איזה מקום גורם לכם להרגיש בנוח? איזה מקום מרגש אתכם? - הכינו את השאלות בהתאם לפרויקט ולמידע שאתם רוצים לאסוף

04

בקשו מהלקוח להגיב לשאלות גם בכתב וגם עלי ידי דימויים מהאינטרנט

05

bottom of page