top of page

תרחישי שימוש

לאחר שיש לנו סקיצה תכנונית ראשונית אנחנו מנסים לדמיין תרחישים שונים של שימוש במרחב על ידי קבוצות משתמשים שונות שזיהינו בשלבים הקודמים

פרוגרמה ויזואלית-04_edited.png

הכינו רשימה של קבוצות משתמשים אפשריות במרחב התכנון (משפחה, רוכבי אופניים, בעלי-חיים שונים, זוג מטיילים, קבוצה מאורגנת…)

01

בשלב זה נסו להיות יותר ספציפיים מאשר בשלבים הקודמים. אם אתם חושבים על משפחה למשל, העלו בדמיונכם משפחה ספציפית עם שמות, גילים, מקצועות, תחביבים...

02

עבור כל קבוצה דמיינו והדגימו על המפה תרחיש אפשרי של ביקור במרחב מרגע ההגעה ועד עזיבתם את המרחב. כיצד הם מגיעים? איזה מסלולים הם עושים? היכן הם עוצרים ושוהים? מה עובד? מה חסר להם?

03

נסו לדמיין ושימו דגש מיוחד גם על שימושים במרחב שלא על פי כוונת התכנון (misuse). למשל קיצורי דרך אפשריים שלא דרך השבילים, טיפוס וישיבה על אלמנטים שונים...

04

05

חיזרו אל הסקיצה שלכם והמשיכו לעבוד בהתאם לתובנות החדשות 

bottom of page