top of page

מקומות אהובים ואהובים פחות

התרגיל הזה עוזר להבין ולמפות מקומות שאנשים אוהבים, מקומות שאנשים לא אוהבים ומקומות שנויים במחלוקת במרחב התכנון

מקומות אהובים ופחות-04.jpg

הדפיסו מפות של מרחב התכנון שלכם בפורמט פשוט ומובן

01

חלקו את המפות לקבוצה גדולה ככל האפשר של אנשים המשתמשים במרחב ובקשו מהם לסמן חמישה לבבות בחמשת המקומות האהובים עליהם וחמישה איקסים במקומות הפחות אהובים

02

אם אתם עובדים בקבוצה קטנה בקשו מהמשתתפים לסמן את המקומות על מפה משותפת בעזרת מדבקות בצבעים שונים. במקרה כזה בקשו מכל משתתף או משתתפת לנמק את הבחירה שלו או שלה

03

הכינו קומפילציה של כל המפות שאספתם

04

הראו את מפות הקומפילציה לאנשים שונים ובקשו מהם לנסות להסביר את הדפוסים העולים ממנה. מדוע מקומות מסוימים אהובים או אהובים פחות?

05

compilation-01.jpg

לדוגמא, בפרויקט כפר הנוער ימין אורד השתמשנו בתרגיל על מנת ללמוד על המקומות שהחניכים והמדריכים אוהבים ולא אוהבים ברחבי הכפר. 

הכי מעניין היה לגלות את המקומות השנויים במחלוקת - אלה האהובים ושנואים במידה שווה

bottom of page