Brainstorming

לעדכן-התרגיל הזה עוזר להבין ולמפות מקומות שאנשים אוהבים, מקומות שאנשים לא אוהבים ומקומות שנויים במחלוקת במרחב התכנון

הכינו והדפיסו מפות של מרחב התכנון שלכם בפורמט פשוט ומובן

01

חלקו את המפות לקבוצה גדולה ככל האפשר של אנשים המשתמשים במרחב ובקשו מהם לסמן חמישה לבבות בחמשת המקומות האהובים עליהם וחמישה איקסים במקומות הכי פחות אהובים

02

אם אתם עובדים בקבוצה קטנה בקשו מהמשתתפים לסמן את המקומות על מפה משותפת בעזרת מדבקות בצבעים שונים. במקרה כזה בקשו מכל משתתף לנמק את הבחירה שלו או שלה

03

הכינו קומפילציה של כל המפות שאספתם

04

הראו את מפות הקומפילציה לאנשים שונים ובקשו מהם לנסות להסביר את הדפוסים העולים ממנה. מדוע אנשים שוהים במקומות מסויימים או נמנעים משביל מסויים?

05

לדוגמא, בפרויקט כפר הנוער ימין אורד השתמשנו בתרגיל על מנת ללמוד על תנועת החניכים ברחבי הכפר. 

למדנו על המקומות בהם כולם הולכים, המקומות שנמנעים מהם ולמה בשעות מסוימות עדיף ללכת בדרך מסוימת ולא באחרת...

© משרד נחלת הכלל | תכנון המרחב הציבורי של כולם

  • Grey Facebook Icon