top of page

Brainstorming

לעדכן-התרגיל הזה עוזר להבין ולמפות מקומות שאנשים אוהבים, מקומות שאנשים לא אוהבים ומקומות שנויים במחלוקת במרחב התכנון

בריינסטורמינג-04.png

הכינו והדפיסו מפות של מרחב התכנון שלכם בפורמט פשוט ומובן

01

חלקו את המפות לקבוצה גדולה ככל האפשר של אנשים המשתמשים במרחב ובקשו מהם לסמן חמישה לבבות בחמשת המקומות האהובים עליהם וחמישה איקסים במקומות הכי פחות אהובים

02

אם אתם עובדים בקבוצה קטנה בקשו מהמשתתפים לסמן את המקומות על מפה משותפת בעזרת מדבקות בצבעים שונים. במקרה כזה בקשו מכל משתתף לנמק את הבחירה שלו או שלה

03

הכינו קומפילציה של כל המפות שאספתם

04

הראו את מפות הקומפילציה לאנשים שונים ובקשו מהם לנסות להסביר את הדפוסים העולים ממנה. מדוע אנשים שוהים במקומות מסויימים או נמנעים משביל מסויים?

05

spacial movment.jpg

לדוגמא, בפרויקט כפר הנוער ימין אורד השתמשנו בתרגיל על מנת ללמוד על תנועת החניכים ברחבי הכפר. 

למדנו על המקומות בהם כולם הולכים, המקומות שנמנעים מהם ולמה בשעות מסוימות עדיף ללכת בדרך מסוימת ולא באחרת...

bottom of page