מיפוי קונפליקטים

פעמים רבות קיימים אזורי קונפליקט בין הקבוצות השונות הפועלות במרחב, סביב אופי המרחב והפעילות הקיימת בו או סביב הצרכים והרצונות של הקבוצות השונות ועתידו של המרחב. ניתוח של אזורי הקונפליקט עוזר להפוך אותם להזדמנויות תכנוניות ולהימנע מקונפליקטים עתידיים

לאחר שחקרתם ולמדתם על מרחב התכנון, הכינו רשימה של הקבוצות השונות הפועלות במרחב והכניסו אותם למטריצה כאשר כל הקבוצות מופיעות בציר X ובציר Y (ראו דוגמא למטה)

01

עיברו על הטבלה וסמנו את כל המקומות בהם מתקיימים אזורי קונפליקט

02

עבור כל אזור קונפליקט פרטו את אופי הקונפליקט, את המקומות בהם הוא מתקיים ובאילו דרכים הוא בא לידי ביטוי

03

נסו לתאר את הקונפליקט מנקודת המבט של כל אחד מהצדדים השונים

04

כעת עיברו על רשימת הקונפליקטים ונסו לחשוב על כל אחד מהם לא כבעיה, אלא כהזדמנות

05

זו דוגמה למטריצת קונפליקטים שהכנו בפרויקט תכנית אב ליער שגב המשבצות הכתומות מסמנות אזורי קונפליקט

© משרד נחלת הכלל | תכנון המרחב הציבורי של כולם

  • Grey Facebook Icon