top of page

יערות שגב-יובלים

יער שגב משתרע ברובו על המורדות הדרום-מערביים וצפון-מזרחיים של רכס הישובים רקפת, עצמון שגב ויעד - באגני הניקוז של נחל שגב ונחל חילזון.חלקו המערבי מישורי ונמוך יותר ומאופיין על ידי כתמים מיוערים. יער יובלים נמצא על המורדות העוטפים את הישובים יובלים, ערב אל נעים, אשחר ואשבל ובתל מורסן מדרום לסכנין.

כיום ישנם מוקדים בודדים וסינגל אופניים בתחום מקרקעי יעור וכן שבילים המחברים בין הישובים. תהליך העבודה כלל לימוד של היער, שכלל גם התייחסות לחי והצומח וכן מפגשים רבים עם המשתמשים השונים ובעלי העניין ביער, על מנת לזהות את ההזדמנויות והאתגרים. תכנית האב כוללת יצירת מוקדים משמעותיים יותר ביער, הסדרת הכניסות, יצירת מסלולים וחיבורים לישובים, תוך מתן מענה לצרכי חינוך כגון פעילות של״ח, פעילות ספורט כגון רכיבת אופניים וריצות ניווט, הנגשת של אתרים ארכיאולגיים, לצד מסלולים וחניונים לפנאי ונופש. 

 

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר

מזמין | קק״ל

מקום | גליל תחתון מרכזי

שטח | 17,000 דונם 

שותפים לעשיה | אקולוג עוזי שמיר

ארגז כלים:

bottom of page