top of page

נקודת מבט

בכל מרחב תכנון קיימים בעלי עניין רבים הבאים איתו במגע, משפיעים עליו ומושפעים ממנו. איסוף נקודות מבט רבות ומגוונות ככל הניתן הוא חיוני לתכנון טוב של המרחב

נקודת מבט-04_edited.png

הכינו רשימה של כל בעלי העניין השונים בפרויקט: כל מי שבא במגע עם המרחב, משפיע עליו או יכול להיות מושפע מהתכנון העתידי שלכם 

01

זיכרו לכלול גם בעלי עניין לא אנושיים ברשימה, בעלי-חיים מבויתים וחיות בר

02

בצעו רעיונות, סיורים ותצפיות על מנת לתפוס את נקודות המבט השונות של בעלי העניין במרחב: מה מסמל המרחב עבורם? כיצד הם משתמשים בו? מה הם מקבלים ממנו ומה הם נותנים?

03

חלקו את נקודות המבט השונות בניכם בתוך צוות התכנון כך שכל אחד בצוות יהיה אחראי על ייצוג האינטרסים של קבוצה מסוימת של בעלי עניין

04

בשלבים שונים של התכנון זכרו לחזור אל נקודות המבט שאספתם: כיצד משפיע התכנון שלכם על בעלי העניין השונים? כיצד הוא משנה את מערכת היחסים שלהם עם המרחב?

05

Coastalpark

לדוגמא, בתחרות הפארק החופי,

יצרנו מפה המתארת יום טיפוסי בפארק מנקודת מבטן של קבוצות משתמשים שונות, אנושיות וחייתיות. 

bottom of page