top of page

תחרות פארק המצוק 

- עלייה לשלב הגמר בתחרות -

הפארק תוכנן בהשראת הערכים בבסיסה של תיירות אקולוגית באזורים טבעיים, למטרות הנאה והערכה של הטבע, באופן המקדם שימור, ממזער השפעה שלילית של מבקרים ויוצר הזדמנויות למעורבות פעילה ומתגמלת אקולוגית, חברתית ותרבותית של התושבים והמבקרים. העצמת האיכויות שכבר קיימות באתר, הממוקם על מצוק הכורכר וצופה אל טבלאות הגידוד, יאפשרו יצירת חווית ביקור ייחודית החושפת רבדים אלו והופכת את הטבע לגלוי ונגיש למבקרים.

הוגדרו בפארק סביבות מחייה המבוססות על צרכי המחייה של בעלי החיים, הצמחייה, לאיסוף והשהייה של מי נגר ולפעילות אנושית מגוונת בפארק. חוויות הטבע והמידע אליו יחשפו המבקרים, יעלו את המודעות לערכיים הטבעיים הסובבים אותם, אשר יחזקו לקיחת אחריות, מחויבות והתחשבות בסביבה, בתרבות ובקהילה המקומית.

 

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר, דניאל מטקלף 

מזמין | עיריית תל אביב 

מקום | מקטע החוף בין תל-ברוך להרצליה

שטח | כ- 500 דונם 

שותפים לעשייה | ד״ר אסף שוורץ - אקולוג, אדר׳ מתן מאייר, יוני גורן - הנדסת סביבה ומשאבי מים

תודות | ד״ר עודד כץ, המכון הגיאולוגי

צילום רחפן | אור אדר

ארגז כלים :

bottom of page