top of page

לו הייתי קיפוד

את התרגיל הזה מבצעים תוך כדי סיור עם האקולוגים של הפרויקט. מטרתו ללמוד על מערכות היחסים האקולוגיות במרחב ולראות את המרחב מנקודת מבטם של בעלי-החיים והצמחים

אם הייתי קיפוד-04_edited.png

בקשו מהאקולוגים להצטרף אליכם בשטח במהלך הסקר האקולוגי

01

הכינו אותם מראש לכך שתרצו לשאול שאלות ותאמו איתם מתי יהיה זמן טוב לכך במהלך הסיור

02

במהלך הסיור בקשו מהם להסביר לאיזה פרטים הם שמים לב ומה מושך את תשומת ליבם

03

בקשו מהם לתאר לכם את המרחב מנקודת מבטם של בעלי-החיים השונים הנמצאים במרחב

04

בקשו מהם לדבר בשם בעל-החיים ולא רק על בעל-החיים - ההבדל הסמנטי הזה חשוב, מהנסיון שלנו הוא מוביל לתובנות עמוקות יותר

05

ORDE.JPG

חורים מסתוריים שהתגלו המהלך סיור עם האקולוגית אביב אבישר בפרויקט כפר הנוער ימין אורד. מי חי פה?

bottom of page