top of page

מפת הזדמנויות

מפת הזדמנויות מהווה בסיס לתכנון. היא מכילה בתוכה את כל המידע שנאסף וסונן על ידיכם במהלך שלב החקר ומארגנת אותו דרך פריזמה של הזדמנות לפעולה

מפת הזדמנויות-04.png

חלקו את מרחב התכנון ליחידות פונקציונליות. יכול להיות שתצטרכו לחזור ולדייק את החלוקה הזו ככל שתתקדמו

01

עבור כל יחידה הכינו רשימה של הזדמנויות תכנוניות שעלו לאורך הדרך

02

הזדמנויות יכולות לנבוע למשל מבקשה של בעלי העניין או המזמינים, מקונפליקט שזיהיתם או מההתרשמות האישית שלכם מהמרחב

03

ניתן לחלק את ההזדמנויות השונות לסוגים ולסמן אותם בצבעים או אייקונים שונים. למשל: הזדמנויות נקודתיות או מרחביות, סוג ורמת הפיתוח, התאמתם לחזון התכנון וכו'

04

אנחנו ממליצים להדפיס את המפה ולחזור להסתכל בה לאורך שלבי התכנון, היא תעזור לכם לא לאבד מידע חשוב לאורך הדרך

05

מפת הזדמנויות-01.jpg

לאחר מחקר ארוך ומעמיק בפרויקט ג'סי כהן הכנו מפה המאגדת את כל ההזדמנויות התכנוניות שזיהינו בשכונה.

הסימונים השונים מסמלים את סוג ההזדמנות והאייקונים את מידת הזמן וההשקעה הדרושה

bottom of page