top of page

המרכז לתרבות מונגשת

׳המרכז לתרבות מונגשת׳ או בשמה הקודם ׳הספרייה לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה׳ עוסקת בהנגשת תרבות, קידום החינוך והכשרה לתעסוקה, מתוך אמונה שכולנו זכאים לצרוך את אותן חוויות תרבותיות, לחגוג את אפשרות הבחירה וליהנות מהעבודות הנפלאות שיש לתרבות הישראלית להציע. תכנון המתחם כלל הצריך התייחסות לנושאים כגון הכוונת התנועה והתמצאות במרחב, אפשרות להקרנת סרטים לעיוורים והתכנסות קבוצתית כחלק מהדרכה של מרכז המבקרים בנושא. 

העקרונות התכנוניים כללו יצירת מקום ׳יפה לכולם׳, כלומר מחבק, פונקציונלי וברור להתמצאות, רצון ליצור מרחב שבו לבעלי מוגבלויות קל להתמצא, אולי אף יותר מאנשים שרואים, באמצעות שימוש בחוויה רב חושית ויצירת אוריינטציה יוצאת דופן ושימוש בחצר המתחם כמקום שמחולל תרבות ולא רק מנגיש אותה, באמצעות מרחב רב תכליתי להופעות, הקרנת סרטים ומיצבים אמנותיים.

 

מזמין | המרכז לתרבות מונגשת 

מקום | רח׳ משה דיין פינת רח׳ צבי נשרי

שטח | 1 דונם 

צוות תכנון | בר וולקוביץ׳-אמיר, נועה וייסהוף, יובל שיבולת, ליווי ביצוע | נתי בר זוהר

 

שותפים לעשיה | OKA אדריכלים

bottom of page