top of page

... מה אם

התרגיל הזה עוזר לחשוב על מרחב התכנון באופן חדש. הוא שימושי מאוד בשלב פיתוח הקונספט במיוחד עם אתם מרגישים תקועים…את התרגיל ניתן לבצע בתוך צוות התכנון או עם בעלי העניין

מה אם-04-04.png

רישמו בגדול את המילים "מה אם _____ (השלימו את מרחב התכנון שלכם) היה…"

01

כעת, במשך 10 דקות על כל משתתף להשלים את המשפט כמה שיותר פעמים על דף

02

בתרגיל הזה הולכים על כמות ולא על איכות. כיתבו כל מה שעולה בראשכם באופן אינטואיטיבי גם אם אין בו שום היגיון

03

אחרי 10 דקות הניחו את העטים ושתפו במה שיצא

04

כעת, נסו לעשות סדר בבלגן. אגדו את המשפטים לפי נושאים ושימו לב אם יש קונספטים משותפים העולים מהמשפטים

05

Annotation 2019-09-26 085532.jpg

קונספטים שעלו במהלך תרגיל "מה אם..." בפרויקט  המרכז לתרבות מונגשת

bottom of page