top of page

יום טיפוסי

התרגיל הזה עוזר להבין ולמפות את התנועה של אנשים במרחב, לייצר היררכיה של שבילים, להבין באילו דרכים אנשים מעדיפים ללכת ומאילו מקומות הם נמנעים

יום טיפוסי-04.jpg

הדפיסו מפות של מרחב התכנון שלכם בפורמט פשוט ומובן

01

חלקו את המפות לקבוצה גדולה ככל האפשר של אנשים המשתמשים במרחב ובקשו מהמשתתפים לצייר על המפה את מסלול ההליכה שלהם ביום טיפוסי

02

במקומות בהם הם שוהים בקשו מהם לסמן עיגול בהתאם לאורך הזמן בו הם שוהים במקום

03

הכינו קומפילציה של כל המפות שאספתם

04

הראו את מפות הקומפילציה לאנשים שונים ובקשו מהם לנסות להסביר את הדפוסים העולים ממנה. מדוע אנשים שוהים במקומות מסויימים או נמנעים משביל מסויים?

05

spacial movment.jpg

לדוגמא, בפרויקט כפר הנוער ימין אורד השתמשנו בתרגיל על מנת ללמוד על תנועת החניכים ברחבי הכפר. 

למדנו על השבילים בהם כולם הולכים, המקומות שנמנעים מהם ומדוע בשעות מסוימות עדיף ללכת בדרך אחת ולא באחרת...

bottom of page