top of page

בית ספר שדה עין גדי 

במיקום יוצא דופן עם נוף אל ים המלח, נחל דוד והר ישי ניצב בית הספר השדה הראשון שהוקם בארץ. המבנים והתשתיות הותיקים הצריכו תכנון מחדש וכך נוצרה תכנית האב לחידוש המתחם, אשר ראתה לנגד עיניה את המטרה ליצור רשת ארצית, המציעה חוויה לינה ייחודית, המשלבת הזדמנות לימודית של ערכי טבע ומפגש בלתי אמצעי עם בעלי חיים אופיינים לאזור. החשיבה התכנונית כוללת התייחסות לרבדים הללו מרמת תכנית האב, ליצירת מוקדים נושאיים והזדמנות מפגש עם הטבע ועד לפרטי פיתוח המשלבים סביבות מחייה בקירות הטרסות וחזיתות המבנים. בשלב הראשון מקודם לביצוע מבנה פיילוט וטרסת קמפינג.

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר, מעיין אליאב

מזמין | החברה להגנת הטבע 

מקום | בית ספר שדה עין גדי

שטח | 50 דונם 

שותפים לעשייה | אדר׳ יוסי קורי - סטודיו גאוטקטורה, ניהול פרויקט אלי גולדין

ארגז כלים : 

bottom of page